Poškodený tovar pri preprave

Zistili ste, po rozbalení tovaru, že je poškodený, aj keď prepravný obal poškodený nebol? Informujte nás bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, aby sme mohli prepravu reklamovať u prepravcu. Volajte na tel.: +420 530 334 207.

Reklamácia

Pokiaľ sa na zakúpenom tovare objavia vady, bezodkladne nás o tom informujte:

 • prostredníctvom on-line formulára
 • alebo osobne na adrese: Parket koncept s.r.o., Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín
 • alebo e-mailom: podpora@parketoutlet.cz
 • či poštou na adrese: Parket koncept s.r.o., Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín, Česká republika

Pri reklamácii uveďte:

 • Vaše kontaktné údaje (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo)
 • Popis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje
 • Spôsob, akým preferujete reklamáciu vybaviť

K reklamácii pripojte:

 • Daňový doklad k reklamovanému tovaru
 • Fotografie, príp. videozáznam vady – pri položenej podlahe nielen detailnú fotografiu vady, ale aj celej podlahy.

Na reklamáciu odporúčame použiť náš reklamačný formulárTen si môžete stiahnuť v podobe pdf. Po vyplnení on-line formulára Vám zašleme kópiu odoslaného reklamačného formulára.

 

S odoslaním reklamovaného tovaru vždy počkajte na vyzvanie nášho pracovníka!

V prípade, že budete vyzvaní na zaslanie reklamovaného tovaru, všetko starostlivo zabaľte, aby nedošlo pri preprave k poškodeniu:

Podlahy: musia byť dôkladne zabalené vždy na drevenej palete, obalené tak, aby nedošlo k poškodeniu.

Lišty: najlepšie zabaliť do pôvodného obalu, vyplniť, aby sa v obale tovar nepohyboval a starostlivo uzavrieť.

Ostatný tovar: zabaľte starostlivo, aby ste predišli poškodeniu pri preprave.

V prípade, že nedodržanie postupu balenia má za následok poškodenie tovaru, sme oprávnení reklamáciu zamietnuť!

Vrátenie tovaru

Nesplnil náš produkt Vaše očakávania alebo Vám nevyhovuje? Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu v zákonnej 14-dňovej lehote od dodania tovaru, a to odstúpením od zmluvy.

Kto môže využiť odstúpenie od zmluvy v 14-dňovej lehote?

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote môže využiť spotrebiteľ. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá objednala tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, možnosť odstúpiť od zmluvy v 14-dňovej lehote zo zákona nemá.

Ako postupovať?

 • Aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu predovšetkým podláh a soklových líšt, otvorte iba jedno balenie. Ak sa rozhodnete pre vrátenie, tovar starostlivo zabaľte späť do uzavretého obalu, čo najskôr po rozbalení. Pôsobením vzdušnej vlhkosti by mohlo dôjsť k znehodnoteniu. Odporúčame otvoriť iba jedno balenie daného tovaru.
 • Vyplňte náš on-line formulár na odstúpenie od zmluvy a zašlite prostredníctvom e-shopu, alebo zašlite odstúpenie od zmluvy e-mailom na: podpora@parketoutlet.cz, poštou alebo spoločne s tovarom (odporúčame využiť náš pdf formulár).
 • Tovar starostlivo zabaľte, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu:

Podlahy: musia byť dôkladne zabalené vždy na drevenej palete, obalené tak, aby nedošlo k poškodeniu.

Lišty: najlepšie zabaliť do pôvodného obalu, vyplniť, aby sa v obale tovar nepohyboval a starostlivo uzavrieť.

Ostatný tovar: zabaľte starostlivo, aby ste predišli poškodeniu pri preprave.

 • K vrátenému tovaru priložte kópiu daňového dokladu.

Vrátenie peňazí

Peniaze Vám vrátime čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako dôjde k doručeniu vráteného tovaru na našu adresu (príp. preukázaní, že tovar nám už bol odoslaný).

Vrátený tovar bude pri prevzatí skontrolovaný. V prípade zistenia poškodenia sme oprávnení vzniknutú škodu započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny.

 

Reklamačný poriadok

Práva z chybného plnenia, postup ich uplatnenia a vybavovanie reklamácií nájdete v Reklamačnom poriadku.