Reklamačný formulár

Tento formulár môžete:

  • vyplniť priamo na webových stránkach www.parketoutlet.sk (po jeho odoslaní Vám príde automatické potvrdenie o odoslaní na Vašu e-mailovú adresu vrátane kópie vyplneného formulára) alebo
  • vyplniť, vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho zaslať poštou.

PREDÁVAJÚCI
Internetový obchod:           www.parketoutlet.sk
Spoločnosť:                          Parket koncept s.r.o.
Sídlo:                                     Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín
IČO: 26296306
IČ DPH: CZ26296306
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 42455
E-mail:                                   podpora@parketoutlet.cz
Telefón:                                +420 530 334 207

* povinné položky

KUPUJÚCI

OBJEDNÁVKA

Kliknutím nebo přetažením do této oblasti nahrajete soubory. You can upload up to 10 files.
(detailnú fotografiu vady; pokiaľ je podlaha položená, zašlite aj fotografiu celej podlahy, a pod.).
Kliknutím nebo přetažením do této oblasti nahrajete soubory.

So zaslaním reklamovaného tovaru vyčkajte na informáciu o postupe od predávajúceho!


Pri zaslaní tovaru predávajúcemu je nevyhnutné tovar riadne zabaliť. Postupujte podľa Návodu na balenie tovaru na www.parketoutlet.sk/reklamace-a-vraceni. V prípade, že pri nedodržaní stanoveného postupu balenia tovaru dôjde ku škode na tovare, je predávajúci oprávnený reklamáciu zamietnuť.


Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorú má tovar pri prevzatí a ktorá sa vyskytne v rámci spotrebného tovaru do 24 mesiacov od prevzatia. Pokiaľ je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená lehota, po ktorú možno tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.


Pokiaľ je predávajúcimi na reklamovaný tovar poskytovaná záruka, uplatnia sa záručné podmienky.


Reklamáciu treba uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením vady potom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

Pri spracúvaní osobných údajov postupuje spoločnosť Parket koncept s. r. o. podľa Zásad ochrany osobných údajov dostupných na www.parketoutlet.sk .