Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Tento formulár môžete:

  • vyplniť priamo na webových stránkach www.parketoutlet.sk (po jeho odoslaní Vám príde automatické potvrdenie o odoslaní na Vašu e-mailovú adresu vrátane kópie vyplneného formulára) alebo
  • vyplniť, vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho zaslať poštou, eventuálne v zásielke s vráteným tovarom.

PREDÁVAJÚCI
Internetový obchod:           www.parketoutlet.sk
Spoločnosť:                          Parket koncept s.r.o.
Sídlo:                                     Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín
IČO: 26296306
IČ DPH: CZ26296306
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 42455
E-mail:                                   podpora@parketoutlet.cz
Telefón:                                +420 530 334 207

* povinné položky

KUPUJÚCI

OBJEDNÁVKA

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy o nákupe tohto tovaru:
Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu nesie vždy kupujúci. Pri zaslaní tovaru predávajúcemu je nevyhnutné tovar riadne zabaliť. Postupujte podľa Návodu na balenie tovaru na www.parketoutlet.sk/reklamace-a-vraceni. V prípade, že pri nedodržaní stanoveného postupu balenia tovaru dôjde ku škode na tovare, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru!

Pri spracúvaní osobných údajov postupuje spoločnosť Parket koncept s. r. o. podľa Zásad ochrany osobných údajov dostupných na www.parketoutlet.sk .